Podpiramo razvojne možnosti odraslih, otrok in družin za uravnoteženo življenje v naši družbi in svetu. Kolegom in drugim strokovnjakom na področju duševnega zdravja ponujamo možnosti pridobivati in poglabljati strokovno znanje za bolj učinkovito delo.

Zdravstvena dejavnost

Izvajamo storitve s področja klinične psihologije in psihoterapije za odrasle, otroke, mladostnike, pare in družine.

Naše ambulante

Aktualno

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) je nastal v letu 2013 kot revizija Exnerjevega sistema ocenjevanja in se je v tem času uveljavil kot z dokazi podprt ocenjevalni sistem.

Predavatelj teoretičnega dela tečaja bo prof. dr. Luciano Giromini, predavateljica praktičnega dela tečaja s prikazom primerov pa bo asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, spec. klin. psih.

Mark Solms, PhD: Where mind meets brain: Recent developments in Neuropsychoanalysis

Ljubljana, 26.–28. maj 2023

Dr. Solms nam bo predstavil svoja znanstveno raziskovalna in klinično utemeljena spoznanja o spremembah v razumevanju zavesti, nezavednega, čustvovanja, občutenja in procesa sanjanja ter pojasnil posledice, ki jih prinašajo njegove ugotovitve v delo s pacienti.

Mark Solms, PhD: Where mind meets brain:
Recent developments in Neuropsychoanalysis

Ljubljana, May 26 – 28, 2023


Dr. Solms will provide several presentations which cover changes in our understanding of the conscious mind, the unconscious mind, emotions, and dreaming since the time of Freud along with the implications of these changes for clinical practice.