Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

RPAS - novosti v Rorschachovi psihodiagnostiki

 

Klip - 6. številka, 14. 6. 2010, Sana Čoderl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novi trendi na področju ocenjevanja osebnosti z Rorschachom - Rorschach Performance Assessment System (RPAS)

Dolga leta smo v Sloveniji uporabljali Bohmov sistem za ocenjevanje Rorschachovega preizkusa, ki ga je k nam prinesel prof.dr. Borut Šali, učitelj Rorschacha za številne generacije slovenskih psihologov. Še ne dolgo nazaj (2006) smo se seznanili tudi z novejšim in v svetu najbolj razširjenim ocenjevalnim sistemom – Exnerjevim Celovitim sistemom (Comprehensive System - CS), v katerem se je pri nas, pod vodstvom prof.dr. Philipa Erdberga iz ZDA, izobrazilo že preko 80 psihologov. Še predno pa smo se dodobra pripravili, da bi pričeli z zbiranjem slovenskih norm za Exnerjev sistem, je v ZDA že zacvetel nov sistem, ki se imenuje Rorschach Performance Assessment System (RPAS). Avtorji novega sistema so Exnerjevi raziskovalni sodelavci in učitelji CS: Gregory J. Meyer, Donald J. Viglione, Joni L.Mihura, Robert E. Erard in Philip Erdberg. Na letošnjem kongresu Society for Personality Assessment v Kaliforniji so 26. marca strokovno javnost prvič seznanili z novim sistemom in s tem dvignili kar veliko prahu. V pričujočem prispevku vas želim seznaniti z ozadjem in osnovnimi značilnostmi novega sistema, ki je pravzaprav še v nastajanju, saj bo osnovna literatura na voljo šele letos jeseni.

Zakaj nov sistem in ne zgolj revizija Exnerjevega sistema?

Večina avtorjev novega sistema RPAS je tesno sodelovala v Exnerjevi raziskovalni skupini, imenovani Rorschach Research Council. Skupaj so zbirali in raziskovali podatke o CS ter tako skrbeli za njegov kontinuiran razvoj. Ko je J.E. Exner leta 2006 nepričakovano umrl, je zapustil CS svoji družini, pri čemer se ni nikoli opredelil glede nadaljnjega razvoja CS. Preostali člani raziskovalne skupine so želeli nadaljevati s svojo dotedanjo prakso stalnih revizij CS, ki so temeljile na novih raziskovalnih podatkih, vendar pa Exnerjeva družina tega ni pustila, saj so hoteli ohraniti sistem takšen, kot je bil za časa življenja njegovega avtorja. Uradna razlaga je, da so želeli s tem počastiti Exnerjevo življenjsko delo.

Nove (stare) variable v RPAS

Meyer, Viglione, Mihura, Erard in naš učitelj Philip Erdberg, sestavljajo trenutno največjo skupino avtoritet na področju Rorschacha v svetu. Vsi delijo mnenje, da bi se moral CS nadalje razvijati in zaradi tega so se odločili za razvoj novega sistema. Pomembno (in morda poglavitno) ozadje za nastanek RPAS pa so tudi nove metaanalitične raziskave, ki sta jih opravila Meyer in Mihura. Njune študije veljavnosti in zanesljivosti, ki so prevetrile 2276 raziskav od leta 1974 do danes, so namreč pokazale, da je potrebno nekatere variable CS revidirati.

RPAS tako na podlagi novih raziskovalnih podatkov vključuje naslednje variable iz CS: 

  • področje virov: Form%, EA, Blends/R, DQ+, Zf, D-, FC: CF+C, M, EB
  • področje percepcije in mišljenja: PTI, WSum6, Lv2, WDA%, X-%, X+%, P
  • področje obvladovanja stresa: m, SumY, S-CON
  • področje doživljanja sebe in drugih ljudi: GHR:PHR, MOR, HVI, COP, Fr+rF

RPAS vključuje tudi dodatne variable iz CS, vendar pa je njihova uporaba nekoliko modificirana :

  • področje virov: WsumC, CDI, Afr
  • področje percepcije in mišljenja: XA%, Ma:Mp, 2AB+Art+Ay, Xu%, W:D:Dd, DQv, Dd
  • področje obvladovanja stresa: es, SumV, SumShd, C-Shd Blends, SumC’, FM
  • področje doživljanja sebe in drugih ljudi: M-, Human Content, a:p, AG, H, SumT, An+Xy

Ostale variable iz CS so v RPAS izpuščene. Poleg tega vključuje RPAS tudi nekatere nove variable, ki pa so zaenkrat še neznanka – avtoji nas bodo z njimi seznanili jeseni 2010, ko bo nov sistem uradno izšel.

Nova navodila ob administraciji Rorschacha

Poleg novih variablel je pomembna sprememba v RPAS tudi novo podajanje navodil. Novo navodilo zahteva od pacienta 2-3 odgovore na vsako predlogo, s čimer so avtorji odpravili številne metodološke probleme in olajšali enoznačnost interpretacije posameznih, od števila odgovorov odvisnih, variabel. Z novim postopkom so odpravili pomanjkljivosti kratkih in zaradi tega neuporabnih protokolov, kar je izboljšalo veljavnost in zanesljivost preizkusa.

RPAS v Sloveniji

RPAS je torej nov sistem, ki temelji na reviziji Exnerjevega sistema. Več o njem bodo lahko v ZDA izvedeli jeseni 2010, ko bodo pričeli s prvimi izobraževanji in ko bodo pripravljen tudi nov priročnik ter računalniški program. V Sloveniji se bomo lahko seznanili z novim sistemom že pomladi leta 2011, ko k nam ponovno prihaja prof. Philip Erdberg. Takrat boste imeli vsi, ki ste do sedaj uporabljali Exnerjev sistem, možnost obogatiti svoja znanja z RPAS na enodnevni delavnici. Novi uporabniki Rorschacha pa se bodo lahko z RPAS seznanili na 10-dnevni delavnici.