Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Izobraževanje in usposabljanje

Možnosti za kontinuirana usposabljanja:

 • Izobraževanja iz klinično psihološkega ocenjevanja;
 • Izobraževanja iz psihoterapije:
  • diagnostika v psihoterapiji;
  • razvojna analitična psihoterapija;
  • skupinska analiza;
  • forenzična klinična psihologija in psihoterapija

Supervizija in konzultacije strokovnjakom

IKPP d.o.o. izvaja supervizijo tako za izvajanje klinično psiholoških kot tudi psihoterapevtskih storitev. Poglavitna je usmeritev na analizo strokovnjakovega vložka v odnos pri delu, kjer je medosebni odnos ključni element poklicnega dela.Takšna supervizija je hkrati dopolnjevanje teoretičnega izobraževanja z obravnavane problematike na osebnem in medosebnem polju, vključno s prepoznavanjem dinamike odnosov. Temelji le deloma na poznavanju strokovnega področja, saj v veliki meri vključuje tudi raziskovanje učinkovitosti supervizijskega procesa samega. Takšna supervizija je sestavni del kontinuiranega vseživljenjskega izobraževanja in hkrati način vzdrževanja lastne diskriminativnosti in senzibilnosti za razumevanje komunikacije v poklicnem delu na več nivojih hkrati. Sestavni element je tudi ozaveščanje latentnih dimenzij komunikacije, vključno z elementi obrambnega funkcioniranja, odpora, transfernih in kontratransfernih fenomenov. Eden najpomembnejših ciljev tako usmerjene supervizije je v tem, da supervizantu pomaga prepoznati in kontrolirati svoj lastni odziv na klienta. Permanentna supervizija je tudi proces, v katerem dozorevata tako posamezni strokovnjak, kot tudi delovna kultura neke strokovne institucije. (Obširnejša predstavitev je dosegljiva v prispevku prof. dr. Petra Praperja, z naslovom: Zdravstvo, socialno delo – supervizija – psihoterapija. Zbornik predavanj Zbornice zdravstvene nege, Zreče, 2003. COBISS.ID 23003746).

 

Supervizija in konzultacije strokovnjakom

Na IKPP d.o.o.delamo usposobljeni supervizorji s certifikatom Združenja psihoterapevtov Slovenije in Zbornice kliničnih psihologov Slovenije. Izvajamo supervizijo za:

 • individualno analitično psihoterapijo;
 • klinično psihološko svetovanje in klinično psihološko pomoč;
 • skupinsko analizo;
 • delo s skupinami;
 • sistemsko družinsko terapijo;
 • timsko delo.

Učna analiza

Učni analitiki s certifikatom Združenja psihoterapevtov Slovenije delamo učno analizo v individualni in skupinski obliki za kandidate, ki želijo postati psihoterapevti in za to v edukaciji potrebujejo lastno psihoterapijo.