Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Program

Klinična psihologija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Skupinska analiza

Psihoterapija otrok in družinska terapija

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije

Opravljanje dela specializacije iz klinične psihologije

Seminarji s področja klinične psihologije in psihoterapije

 

 

Klinična psihologija

Klinično psihološko diagnostiko odraslih posameznikov delamo z napotnico za specialista klinične psihologije in tudi samoplačniško z različnimi nameni (naročanje): 

 • razjasnitev problema ali motnje;
 • ocena delazmožnosti;
 • ocena psihičnih posledic po nesrečah in travmah;
 • na napotilo psihiatra, nevrologa, osebnega zdravnika ali drugega zdravnika specialista;
 • za ugotovitev indikacij za psihoterapijo;
 • na lastno željo.

Klinično psihološko diagnostiko otrok z napotnico izbranega zdravnika in samoplačniško delamo (naročanje):

 • z namenom ugotavljanja stanja, to je tako imenovana procesna diagnostika za spremljanje razvoja pri otrocih s posebnimi potrebami;
 • z namenom ugotavljanja čustvenih, vedenjskih in psihosomatskih težavav in motenj;
 • z namenom ugotavljanja učnih motenj in specifičnih nevropsiholoških deficitov predšolskih in šolskih otrok;
 • ter diferencialno klinično psihološko diagnostiko za potrebe pedopsihiatra, nevrologa, avdiologa in drugih specialistov.

 

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Metoda našega dela temelji na razvojni analitični psihologiji kot znanosti in stroki. Ljudje se svojega ravnanja in doživljanja v celoti ne zavedamo in prav ta nezavedni del nam pogosto dela težave. Naša pomoč je usmerjena k odkrivanju, boljšemu razumevanju in zato tudi spreminjanju sebe in odnosov z najbližjimi drugimi.

Tako delamo psihoterapijo s posamezniki:

 • v različnih življenjskih krizah (problemi ob načrtovanju družine, poklicne kariere, problemi v partnerskih odnosih, ob ločitvi, izgubi, staranju…);
 • s čustvenimi problemi kot je na primer doživljanje vznemirjenosti, tesnobnosti, strahu, pretirane žalosti, praznine, nekontroliranih izbruhov jeze; 
 • z najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami, za katere zdravniki menijo, da samo zdravila niso dovolj in priporočajo spremembo življenjskega stila;
 • s tistimi posamezniki, ki želijo narediti življenje polnejše in bolje izkoristiti svoje možnosti, pa sami ne najdejo odgovora.

Kadar želimo pomagati otroku, se moramo zavedati, da je tako povezan in odvisen od svoje družine, da je lahko pomoč učinkovita le ob sodelovanju staršev, včasih pa tudi drugih, za otroka pomembnih družinskih članov. Če je potrebno, pomagamo tudi sodelovati z ustanovami, v katere je otrok vključen (vrtec, šola).

 

Skupinska analiza

Skupinska analiza je v Evropi najbolj uveljavljen pristop skupinske psihoterapije. Temelji na prenosu psihoanalize v skupinske oblike dela, pri katerem posameznik odkriva svoje posebnosti na podlagi pomembnih medosebnih odnosov in se v socialni mreži tudi spreminja in razvija. Po tej poti terapevtski proces podpira posameznikov individualni razvojni proces, hkrati pa pomaga pri razvijanju bolj zdrave integracije posameznika v svojo mrežo odnosov z ljudmi.

Skupinska analiza se osredotoča na skupinsko naravo človeške izkušnje. Je interaktiven pristop, ki ima več področij uporabe povsod tam, kjer gre za odnose med ljudmi, tudi pri poučevanju, bivanju v zavodih in različnih drugih inštitucijah ter pri konzultacijah delovnim organizacijam.

 

Psihoterapija otrok in družinska terapija

 • za tiste, ki imajo skrbi v zvezi z vzgojo in razvojem otroka;
 • za tiste, ki jih skrbijo posebnosti v otrokovem vedenju, čustvenem odzivanju ali zmožnostih za reševanje problemov;
 • za tiste, ki opažajo otrokove čustvene stiske ob rojstvu sorojenca, vstopu v vrtec, izgubi ljubljene osebe, ločitvi staršev in podobno.

 

Izobraževanje in usposabljanja

Organiziramo in izvajamo izobraževanje iz Razvojne analitične psihoterapije, iz uporabe Rorschachovega preizkusa po Exnerjevem sistemu (CS), omogočamo del kroženja specializantom klinične psihologije in organiziramo tudi druge posamezne seminarje s spodočja klinične psihologije in psihoterapije. Delamo supervizijo z naštetih področij in izvajamo učno analizo.