Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju -

04.7.2016 - 03.10.2016

 

 

Vabilo na enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije (TAT) v psihološkem ocenjevanju

- ZBIRANJE PRIJAV -

Spoštovani kolegi in kolegice,

 na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo d.o.o. bomo ponovno organizirali izobraževanje iz Testa tematske apercepcije TAT. Tečaj bo vodil prof.dr. Bruce L. Smith, klinični psiholog iz ZDA, ki nam bo predstavil sodobni strukturno-dinamični pristop pri interpretaciji TAT.

V delavnici se boste lahko seznanili z naslednjimi področji TAT:

1. Zgodovina in razvoj TAT

2. Različni pristopi k interpretaciji TAT

3. Vloga TAT v celostni bateriji psihodiagnostičnih inštrumentov

4. Postopek administracije TAT

5. Strukturno-psihodinamični pristop k interpretaciji rezultatov TAT

6. Predstavitve kliničnih primerov

Udeleženci se bodo na tečaju naučili uporabe TAT v klinične in raziskovalne namene. V kliničnem smislu bodo TAT spoznali kot pomembno metodo zbiranja informacij o psihološkem funkcioniranju posameznika. Velik delež časa bo namenjen analizi posameznih primerov iz prakse. Delavnica je namenjena vsem univerzitetnim diplomiranim psihologom z izkušnjami iz psihološkega ocenjevanja. Namen izobraževanja je usposobiti slušatelje za samostojno uporabo Testa tematske apercepcije.

Informacije o predavatelju:

Prof. dr. Bruce L. Smith, je klinični psiholog iz ZDA. Izobrazbo iz klinične psihologije je pridobil na Univerzi Harvard. Trenutno deluje kot profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Kaliforniji. Več kot 30 let opravlja v Berkleyu privatno prakso na področju psihodiagnostike inpsihoterapije, deluje pa tudi kot sodni izvedenec.

V preteklosti je deloval kot vodilni klinični psiholog v Alta Bates-Herrick Hospital in Mt. Zion Hospital, kjer se je ukvarjal s psihološkim ocenjevanjem, skupinsko psihoterapijo ter deloval kot konzultant in vodja razvoja programov zdravljenja. Od leta 1987 pa do danes deluje kot profesor medicinske psihologije Univerze v Kaliforniji na področju skupinske psihoterapije in skupinskih intervenc pri bolnikih z rakom.Leta 2000 je bil gostujoči profesor na Menninger Foundation. Več let je bil član odbora za izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu Severne Kalifornije, direktor Wright Institute Clinic ter vodja specialističnega izobraževanja, kjer je vodil podiplomske tečaje iz psihološkega ocenjevanja, psihopatologije, psihoterapije in supervizije. Njegova bibliografija zajema več kot 30 znanstvenih del s področja psihološkega ocenjevanja in psihoterapije. Je bivši predsednik International Society for Rorschach, največje mednarodne organizacije, ki združuje strokovnjake s področja ocenjevanja z Rorschachovim preizkusom.

Organizacijske informacije in cena izobraževanja:

Izobraževanje bo potekalo v petek, dne 30. septembra 2016 od 9.00 – 17.00 v prostorih M-hotela v Ljubljani. 

Prijave sprejemamo do 10. septembra 2016. Prijava je možna preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo: www.ikpp.si.

Kotizacija za izobraževanje znaša 188,00 EUR in vključuje DDV, fotokopirano učno gradivo ter napitke med odmori. Znesek kotizacije je potrebno nakazati najkasneje do 20. septembra 2016 na TRR Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo d.o.o.: SI56 3400 0100 1829 362.

V primeru velikega zanimanja bomo upoštevali vrstni red prijav. V primeru odjave po 20. septembru 2016 zaračunamo 50% kotizacije.

Dr. Smith bo predaval v angleškem jeziku. Po zaključenem izobraževanju bomo izdali vsem slušateljem potrdila o opravljenem tečaju TAT.

Pogoji za vpis

Izobraževanje iz TAT je namenjeno le univerzitetnim diplomiranim psihologom.

Vse dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti info@ikpp.si, preko spletne strani www.ikpp.si ali na telefonski številki 01 56 321 96.

Z lepimi pozdravi,

Dr. Polona Matjan Štuhec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
Direktorica IKPP

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007