Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011

25.5.2011 - 27.10.2011

 

 

Začetni podiplomski tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja od 25. do 29. maja 2011

ZBIRANJE PRIJAV

V Sloveniji od leta 2006 teče izobraževanje iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu (Comprehensive System – CS), ki ga je J.E. Exner pričel razvijati vletu 1970, ko se je na področju psihološkega ocenjevanja pojavila potreba po integraciji številnih raznolikih in med sabo nepovezanih sistemov za uporabo Rorschacha. V svojem obširnem raziskovalnem delu je združil dela petih avtorjev (Beck, Klopfer, Piotrowski, Hertz in Rapaport), ki so pri interpretaciji Rorschachovega preizkusa izhajali iz različnih teoretičnih ozadij ter uporabljali tudi različne načine signiranja. Vse to je oteževalo komunikacijo med posameznimi sistemi ter s tem tudi razvoj samega instrumenta. Namen Exnerjevega razvoja CS je bil poenotiti obstoječa znanja, metodologijo in izrazoslovje ter s tem posodobiti in psihometrično utrditi Rorschachov preizkus.

Značilnosti Exnerjevega sistema

V zadnjih 20 letih se je CS razvil v standardizirano in psihometrično stabilno metodo ocenjevanja Rorschacha. CS vključuje številne indekse, katerih signiranje zadovoljuje psihometrične kriterije zanesljivosti in veljavnosti. Danes je CS v svetu najbolj uporabljana metoda Rorschachove diagnostike v klinični praksi in pri raziskovalnem delu.

Rorschach se je izkazal kot uporaben tako na področju ocenjevanja psihopatologije kot tudi načrtovanja in evaluacije psihoterapevtske obravnave. Sistem ocenjevanja je učinkovit na področju ugotavljanja značilnosti kognitivnih in emocionalnih procesov ter ocenjevanja doživljanja sebe in drugih ljudi. V praksi je uporaben na raznolikih področjih, kjer se psihologi srečujejo s problematiko psihološkega ocenjevanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih (klinična psihologija, nevropsihologija, forenzika, pedagoška psihologija, organizacijska psihologija).

Izvajalec izobraževanj

Izvajalec podiplomskega tečaja bo prof.dr. Bruce L. Smith, specialist klinične psihologije iz ZDA. Izobrazbo iz klinične psihologije je pridobil na univerzi Harvard. Trenutno deluje kot profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Kaliforniji. Več kot 30 let opravlja v Berkleyu privatno prakso na področju psihodiagnostike in psihoterapije.

V preteklosti je deloval kot vodilni klinični psiholog v Alta Bates-Herrick Hospital in Mt. Zion Hospital, kjer se je ukvarjal s psihološkim ocenjevanjem, skupinsko psihoterapijo ter deloval kot konzultant in vodja razvoja programov zdravljenja. Od leta 1987 pa do danes deluje kot profesor medicinske psihologije Univerze v Kaliforniji na področju skupinske psihoterapije in skupinskih intervenc pri bolnikih z rakom. Leta 2000 je bil gostujoči profesor na Menninger Foundation. Več let je bil član odbora za izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu Severne Kalifornije, direktor Wright Institute Clinic ter vodja specialističnega izobraževanja, kjer je vodil podiplomske tečaje iz psihološkega ocenjevanja, psihopatologije, psihoterapije in supervizije. Njegova bibliografija zajema več kot 30 znanstvenih del s področja psihološkega ocenjevanja in psihoterapije. Prof.dr. Bruce L. Smith je predsednik International Society for Rorschach, največje mednarodne organizacije, ki združuje strokovnjake s področja ocenjevanja z Rorschachovim preizkusom.

 

Informacije o izobraževanju v letu 2011:

Vsebina tečaja

Izobraževanje bo zajemalo osnove razvoja Exnerjevega sistema (Comprehensive system – CS) ter signiranje in interpretacijo posameznih variabel ter instrumenta kot celote. Prikazna bo uporaba CS z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih kliničnih področjih ter tudi v forenziki. Izobraževanje bo potekalo na osnovi študij primerov ter praktičnih vaj. Namen izobraževanja je usposobiti slušatelje za samostojno uporabo Rorschachovega preizkusa.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:

  • začetni tečaj: traja 5 dni in zajema signiranje ter osnove interpretacije
  • nadaljevalni tečaj: traja 5 dni in je usmerjen na zahtevnejšo interpretacijo

Zaključen nadaljevalni tečaj je pogoj za samostojno uporabo Rorschacha v praksi. Nadaljevalnega tečaja se lahko udeležijo le tisti psihologi, ki so opravili izobraževanje iz začetnega tečaja. Nadaljevalnega tečaja se lahko udeležijo tudi tisti, ki so uvodni in nadaljevalni tečaj že absolvirali ter želijo osvežiti ali dopolniti svoje znanje.

Organizacijske informacije

Celotno izobraževanje traja 10 dni in je razdeljeno na dva dela. Prvi del, ki traja 5 dni, bo potekal od srede, 25. 5., do nedelje, 29. 5. 2011. Drugi del izobraževanja, ki bo prav tako trajal 5 dni, bo predvidoma organiziran v drugi polovici leta 2011 (*). Predavanja bodo potekala dnevno od 9.00 – 12.00 in od 13.30 – 17.00 v M-hotelu, Derčeva ul. 4, Ljubljana.
M-hotel ponuja možnost kosila za vse udeležence. Prijavite se na licu mesta. Kosilo ni vključeno v ceno seminarja.

Dr. Smith bo predaval v angleškem jeziku, v primeru težav z razumevanjem bomo poskrbeli za prevod.

Pogoji za prijavo

Vsa izobraževanja iz Rorschachove diagnostike so namenjena le univerzitetnim diplomiranim psihologom. Pred pričetkom prvega dela usposabljanja pošljite fotokopijo diplome iz psihologije na naslov: IKPP, Savlje 74c, 1000 Ljubljana.

Cena izobraževanja

Kotizacija za 10 dnevno usposabljanje je 1.344,00 EUR. Vključuje DDV ter kavo in sok med odmori. Ze delo z Rorschachovim preizkusom potrebujete tabele, ki jih pridobite sami in delovne zvezke. Kotizacija tokrat ne pokriva delovnih zvezkov, ki jih bo potrebno dodatno naročiti in pridobiti. Prosili smo za znižano ceno, pa še nimamo odgovora.

Kotizacijo je možno plačati v dveh delih. Prvi obrok v višini 672,00 EUR nakažite do 13. maja 2011 na transakcijski račun št. SI56 0310 0100 0016 653. Drugi obrok v višini 672,00 EUR boste plačali 14 dni pred pričetkom drugega dela izobraževanja. 

Prijave sprejemamo do 10. 5. 2011. Prijava je možna preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo: www.ikpp.si.

Izobraževanje bo organizirano v primeru, da najmanj 15 udeležencev poravna 1. obrok kotizacije do 13 .5. 2011. V nasprotnem primeru ima organizator pravico izobraževanje odpovedati in bo o tem takoj obvestil vse udeležence, kotizacijo pa bomo vrnili na vaš račun. V primeru velikega zanimanja bomo upoštevali vrstni red prijav. V primeru odjave po 13. 5. 2011 zaračunamo 50% kotizacije.

INFORMACIJE

Vse dodatne informacije so na voljo po e – pošti ikpp@siol.net ali info@ikpp.si ali na telefonski številki 01 56 321 96.
 

(*) Drugi del izobraževanja je potekal od 24. do 27. oktobra 2011.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007