Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja

05.5.2008 - 03.2.2009

 

INŠTITUT ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO IN PSIHOTERAPIJO

razpisuje

Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja

 

Ozadje za nastanek Exnerjevega sistema

J. E. Exner je pričel razvijati svoj sistem Rorschachove diagnostike (danes poznan kot Comprehensive System – v nadaljevanju CS) vletu 1970, ko se je na področju psihološkega ocenjevanja pojavila potreba po integraciji in konsolidaciji številnih raznolikih in med sabo nepovezanih sistemov za uporabo Rorschachovega psihodiagnostičnega instrumenta. V svojem obširnem raziskovalnem delu je združil dela petih avtorjev (Beck, Klopfer, Piotrowski, Hertz in Rapaport), ki so pri interpretaciji Rorschachovega preizkusa izhajali iz različnih teoretičnih ozadij ter uporabljali tudi različne načine signiranja. Vse to jeoteževalo komunikacijo med posameznimi sistemi ter s tem tudi razvoj samega instrumenta. Namen Exnerjevega razvoja CS je bil poenotiti obstoječa znanja, metodologijo in izrazoslovje ter s tem posodobiti in psihometrično utrditi Rorschachov preizkus.

Značilnosti Exnerjevega sistema

V zadnjih 20. letih se je CS razvil v standardizirano in psihometrično stabilno metodo ocenjevanja Rorschachovega preizkusa. CS vključuje številne indekse, katerih signiranje zadovoljuje psihometrične kriterije zanesljivosti in veljavnosti. Danes je CS v svetu najbolj uporabljana metoda Rorschachove diagnostike v klinični praksi in pri raziskovalnem delu. CSse je izkazal kot uporaben tako na področju ocenjevanja psihopatologije kot tudi načrtovanja in evaluacije psihoterapevtske obravnave. Sistem ocenjevanja je učinkovit na področju ugotavljanja značilnosti kognitivnih in emocionalnih procesov ter ocenjevanja doživljanja sebe in drugih ljudi. V praksi je uporaben na raznolikih področjih, kjer se psihologi srečujejo s problematiko psihološkega ocenjevanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih (klinična psihologija, nevropsihologija, forenzika, pedagoška psihologija, organizacijska psihologija).

Izvajalec izobraževanj

Izvajalec izobraževanj je dr.Philip Erdberg, klinični psiholog, ki živi in dela v San Franciscu, ZDA. Je bivši predsednik Society for Personality Assessment, od katerega je leta 1995 prejel nagrado za posebne prispevke na področju ocenjevanja osebnosti. Leta 2001 je dobil priznanje za izredne dosežke s strani Forensic Mental Health Association of California. Poleg tega je tudi član odboraza izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu vSan Franciscu. Je profesor na University of California – San Francisco School of Medicine in supervizor za področje psihološkega ocenjevanja in diagnostike. Dr. Erdberg je redni predavatelj ter član raziskovalnega odbora združenja za Rorschachovo diagnostiko v ZDA. Je avtor številnih raziskovalnih člankov s področja psihološkega ocenjevanja. V zadnjem času je skupaj z J. E. Exnerjem soavtor tretje izdaje The Rorschach, Volume 2, Advanced Interpretation (2005).

Začetni in nadaljevalni tečaj

Izobraževanje bo zajemalo osnove razvoja CS ter signiranje in interpretacijo posameznih variabel ter instrumenta kot celote. Prikazana bo uporaba CS z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih kliničnih področjih ter tudi v forenziki. Izobraževanje bo potekalo na osnovi študij primerov ter praktičnih vaj. Namen tečaja je usposobiti slušatelje za samostojno uporabo CS.

Začetni tečaj bo tako potekal od 5. do 9. maja 2008 ter nadaljevalni tečaj 23. do 25. oktobra 2008. Preostala dva dneva nadaljevalnega tečaja bo dr. Erdberg izvedel marca leta 2009. Takrat bo obračunana tudi kotizacija za ta dva dneva. (*)

Nadaljevalnega tečaja se lahko udeležijo le tisti psihologi, ki so opravili izobraževanje iz začetnega tečaja. Nadaljevalnega tečaja se lahko udeležijo tudi tisti, ki so uvodni in nadaljevalni tečaj že absolvirali v letu 2006/2007 ter želijo osvežiti ali dopolniti svoje znanje.

PRIJAVE so potrebne za vse udeležence. Število udeležencev je omejeno. Na osnovi prijav bo organizator prijavljenim udeležencem izdal predračun, ki ga je potrebno poravnati v roku 8 dni od prejema in najkasneje do 15. aprila 2008. V primeru premajhnega števila prijav ima organizator pravico izobraževanje odpovedati in bo o tem takoj obvestil vse udeležence,. V primeru preveč prijav bomo upoštevali vrstni red prijav. V primeru odjave po 15. aprilu 2008 zaračunamo 50 % kotizacije.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR za 5 dni osnovnega tečaja in 3 dni nadaljevalnega tečaja je 1.100,00 EUR.  Kotizacija vsebuje priročnik Workbook za osnovni tečaj in Primer za nadaljevalni tečaj, fotokopirano gradivo, DDV in kavo ter sok na seminarju.

Kotizacijo nakažite do 15. 4. 2008 na TRR št. 34000-1001829362.

Po predhodnem dogovoru je možno tudi plačilo na obroke.

INFORMACIJE: Vse dodatne informacije so na voljo po e – pošti ikpp@siol.net

Ostale organizacijske informacije

Predavanja bodo potekala dnevno od 9.00 – 12.00 ure ter od 13.30 – 17.00 ure v M-hotelu v Ljubljani, Derčeva ul. 4 (Šiška). Dr. Erdberg bo predaval v angleškem jeziku, v primeru težav z razumevanjem pa bomo poskrbeli za prevod.

Vsa izobraževanja iz Rorschachove diagnostike so namenjena le univerzitetnim diplomiranim psihologom. Pogoj za samostojno uporabljanje Rorschachovega preizkusa je 10 dnevno usposabljanje, ki bo zaključeno marca 2009. Takrat boste prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

(*) Zadnja dva dneva nadaljevalnega tečaja sta bila izvedena 2. in 3. februarja 2009, cena je bila 290,00 EUR (z vključenim DDV).

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007