Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja

30.8.2006 - 14.1.2007

 

INŠTITUT ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO

razpisuje

Podiplomski tečaj Rorschachove diagnostike poExnerjevem sistemu ocenjevanja

Ozadje za nastanek Exnerjevega sistema

J.E. Exner je pričel razvijati svoj sistem Rorschachove diagnostike (danes poznan kot Comprehensive System – v nadaljevanju CS) vletu 1970, ko se je na področju psihološkega ocenjevanja pojavila potreba po integraciji in konsolidaciji številnih raznolikih in med sabo nepovezanih sistemov za uporabo Rorschachovega psihodiagnostičnega instrumenta. V svojem obširnem raziskovalnem delu je združil dela petih avtorjev (Beck, Klopfer, Piotrowski, Hertz in Rapaport), ki so pri interpretaciji Rorschachovega preizkusa izhajali iz različnih teoretičnih ozadij ter uporabljali tudi različne načine signiranja. Vse to jeoteževalo komunikacijo med posameznimi sistemi ter s tem tudi razvoj samega instrumenta. Namen Exnerjevega razvoja CS je bil poenotiti obstoječa znanja, metodologijo in izrazoslovje ter s tem posodobiti in psihometrično utrditi Rorschachov preizkus.

Značilnosti Exnerjevega sistema

V zadnjih 20 letih se je CS razvil v standardizirano in psihometrično stabilno metodo ocenjevanja Rorschachovega preizkusa. CS vključuje številne indekse, katerih signiranje zadovoljuje psihometrične kriterije zanesljivosti in veljavnosti. Danes je CS v svetu najbolj uporabljana metoda Rorschachove diagnostike v klinični praksi in pri raziskovalnem delu. CSse je izkazal kot uporaben tako na področju ocenjevanja psihopatologije kot tudi načrtovanja in evaluacije psihoterapevtske obravnave. Sistem ocenjevanja je učinkovit na področju ugotavljanja značilnosti kognitivnih in emocionalnih procesov ter ocenjevanja doživljanja sebe in drugih ljudi. V praksi je uporaben na raznolikih področjih, kjer se psihologi srečujejo s problematiko psihološkega ocenjevanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih (klinična psihologija, nevropsihologija, forenzika, pedagoška psihologija, organizacijska psihologija).

Izvajalec izobraževanja

Izvajalec izobraževanja je dr.Philip Erdberg, klinični psiholog, ki živi in dela v San Franciscu, ZDA. Je bivši predsednik Society for Personality Assessment, od katerega je leta 1995 prejel nagrado za posebne prispevke na področju ocenjevanja osebnosti. Leta 2001 je dobil priznanje za izredne dosežke s strani Forensic Mental Health Association of California. Poleg tega je tudi član odboraza izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu vSan Franciscu. Je profesor na University of California – San Francisco School of Medicine in supervizor za področje psihološkega ocenjevanja in diagnostike. Dr. Erdberg je redni predavatelj ter član raziskovalnega odbora združenja za Rorschachovo diagnostiko v ZDA. Je avtor številnih raziskovalnih člankov s področja psihološkega ocenjevanja. V zadnjem času je skupaj z J. E. Exnerjem soavtor tretje izdaje The Rorschach, Volume 2, Advanced Interpretation (2005).

Vsebina izobraževanja

Izobraževanje bo zajemalo osnove razvoja CS ter signiranje in interpretacijo posameznih variabel ter instrumenta kot celote. Prikazna bo uporaba CS z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih kliničnih področjih ter tudi v forenziki. Izobraževanje bo potekalo na osnovi študij primerov ter praktičnih vaj. Udeleženci bodo v naprej prejeli delovno gradiivo. Namen izobraževanja je usposobiti slušatelje za samostojno uporabo CS.

Organizacijske informacije

Celotno izobraževanje traja 10 dni in je razdeljeno na dva dela. Prvi del izobraževanja bo potekal od 30. 8. 2006 do 3. 9. 2006, drugi del pa od 10.1. 2007 do 14. 1. 2007. Predavanja bodo potekala dnevno od 9.00 – 12.00 ter od 13.30 – 17.00. Kraj izobraževanja bo določen glede na število prijav.

Dr. Erdberg bo predaval v angleškem jeziku, v primeru težav z razumevanjem bomo poskrbeli za prevod.

Delavnica je namenjena diplomiranim psihologom. Po zaključenem izobraževanju bomo izdali vsem slušateljem potrdila o opravljenem tečaju. Izobraževanje podpira tudi Društvo sodnih izvedencev psihologov Slovenije.

Cena izobraževanja

Kotizacija zaizobraževanje znaša 210.000,00 SIT in vključuje tudi delovni zvezek in ostalo učno gradivo. Nakažetejo na TRR Inštituta za klinično psihologijo pri SKB banki: 03100 - 1000016653.

Kotizacijo je mogoče poravnati v dveh obrokih, cena posameznega obroka znaša 105.000,00 SIT. Prvi obrok je potrebno poravnati do 31.3.2006, drugi obrok pa do 15.5.2006.

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007